top of page

Officiella tävlingar

Med officiell tävling menas att resultaten registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten.
Kommande officiella tävlingar:​​

  • Valborgsmässohoppet 2023 

    • I ridhus 

    • 2-dagars tävling 

    • Agility & Hopp klass 1,2 och 3. Alla storlekar.

Se mer information på AGIDA samt i separata evenemang på vår Facebook-sida, dessa publiceras allt eftersom närmre tävlingarna.

Självklart följer vi hälsomyndighetens råd gällande antalet deltagare, avstånd och hygien!

Inofficiella tävlingar

Med inofficiell tävling menas att resultaten ej registreras någonstans.
Kommande inofficiella tävlingar:

  • Träningstävling

Se mer information i separata evenemang på vår Facebook-sida, dessa publiceras allt eftersom närmre tävlingarna.

Självklart följer vi hälsomyndighetens råd gällande antalet deltagare, avstånd och hygien!

1.11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”…

3. Ansvar
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”
bottom of page