top of page

Officiella tävlingar

Med officiell tävling menas att resultaten registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten.
Kommande officiella tävlingar:​​

 • "April April" Tävling 26+27+28 April 2024

 • ​Plats ​Stall Björkbackegård

 • Vi vill tacka alla våra sponsorer som gör det möjligt att erbjuda ett prisbord av högsta kvalitet! HÄR hittar ni alla sponsorer 

 • Kvällstävling 18 Juli 2024 

  • Plats Skönviksberget ​

  • Klass 1

 • Tävling 21+22 September 2024

  • Plats Skönviksberget ​

  • Klass 1+2+3 

Se mer information på AGIDA samt i separata evenemang på vår Facebook-sida, dessa publiceras allt eftersom närmre tävlingarna.

Självklart följer vi hälsomyndighetens råd gällande antalet deltagare, avstånd och hygien!

Inofficiella tävlingar

Med inofficiell tävling menas att resultaten ej registreras någonstans.
Kommande inofficiella tävlingar:​​

När: 

Plats: 

Klasser: 

Underlag: 
Toalett: 

Anmälan : 


Du får köra under tävlingsmässiga former med tidtagning och bedömning.
Din hund måste vara minst 15 månader och den får inte ha startat i officiella tävlingar för att få delta i blåbärsklassen. För att få delta i klass lätt/svår ska hunden ha fyllt 18 månader.

Mer info hittar du på FB-evenemang

Självklart följer vi hälsomyndighetens råd gällande antalet deltagare, avstånd och hygien!

1.11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”…

3. Ansvar
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”
bottom of page